Pope Francis (@Pontifex)
19.04.2020

Chúa đang chờ chúng ta đem sự khốn khó của mình đến để nhận ra Lòng Thương Xót của Chúa.