Pope Francis (@Pontifex)
27.04.2020

Trong cuộc sống, chúng ta thường xa rời Chúa và đánh mất sự sinh động của tiếng gọi đầu tiên.
Chúng ta hãy cầu xin ơn biết quay lại với tiếng gọi đầu tiên này, nơi đó Chúa đã nhìn, đã nói với mỗi chúng ta, và làm nảy sinh trong ta ước muốn đi theo Ngài.