Pope Francis (@Pontifex)
03.05.2020

Trong cuộc khủng hoảng hiện nay, chúng ta cần một nền báo chí tự do nhằm phục vụ mọi người, nhất là những người không được lên tiếng; một nền báo chí tham gia vào việc tìm kiếm sự thật, mở đường đến hiệp thông và hòa bình.