Lễ Chúa nhật 7A Phục Sinh

Nhập lễ : Con hân hoan đi tìm mp4
Bè mp4

Download File


Con kiếm tìm Chúa

Download File


Con thưa cùng Chúa

Download File


Khi nghĩ về Ngài mp4
Bè mp4

Download File


Mỗi khi nghĩ đến Ngài

Download File


Nên một

Download File


Nên một trong Chúa

Download File


Nguyện cầu

Download File


Những kẻ tìm Chúa mp4

Download File


Tiến tới mp3

Download File


Về bên nhan Chúa mp4

Download File


Xin Chúa nhớ lại mp3

Download File


Đáp ca : Chúa nhật 7A Phục Sinh mp4

Download File


Chúa nhật 7A Phục Sinh mp3

Download File


Ơn lành của Chúa mp3

Download File


Thánh vịnh 26 mp3

Download File


Tôi sẽ được nhìn xem mp3

Download File


Dâng lễ : Của lễ mới mp4
Bè mp4

Download File


Hiệp lễ : Lời nguyện tế hiến mp4

Download File


Lạy Cha giờ đã đến mp3

Download File


Lời nguyện tế hiến 1 mp4

Download File


Xin Cha làm vinh hiển con mp3

Download File


Kết lễ : Sống chứng nhân mp4

Download File