Pope Francis (@Pontifex)
15.05.2020

Tất cả chúng ta, anh chị em của mỗi truyền thống tôn giáo, hãy cùng hiệp nhất trong ngày ăn chay cầu nguyện và sám hối hôm nay do Ủy Ban Cao Cấp Về Tình Huynh Đệ Nhân Loại tổ chức.