Pope Francis (@Pontifex)
31.05.2020

Lạy Chúa Thánh Thần là ký ức của Thiên Chúa.
- Xin tái sinh trong chúng con hồi ức về món quà nhận được.
- Xin giải thoát chúng con khỏi bị tê liệt vì ích kỷ.
- Xin thắp sáng lên trong chúng con ước vọng phục vụ và thực thi điều tốt lành.