Pope Francis (@Pontifex)
01.06.2020

Mẹ Giáo Hội bước đi trên đường nhân từ và trắc ẩn.
Con cái Giáo Hội phải là người hiền lành, nhân hậu, vui vẻ và đầy yêu thương.