Lễ Thánh Antôn Pađôva 13/06

Nhập Lễ : Ca khúc tạ ơn

Download File


Ca mừng chư thánh mp4

Download File


Cha thánh Antôn mp4

Download File


Kính mừng Thánh Antôn mp4

Download File


Kính Thánh Antôn Pađua

Download File


Mừng Thánh Antôn

Download File


Mừng Thánh Antôn

Download FileThánh Antôn

Download File


Thánh Antôn, người chiến sĩ của Chúa

Download File


Thánh Antôn Pađua mp4

Download File


Đáp ca : Chúa là phần gia nghiệp mp4

Download File


Lễ Các Thánh mp3

Download File


Miệng người hiền

Download File


Thánh vịnh 18B

Download File


Thánh vịnh 36

Download File


Dâng lễ : Khúc tri ân mp4

Download File


Xin dâng mp4

Download File


Xin dâng đời con mp4

Download File


Hiệp lễ : Cung nhạc yêu thương 1 mp3

Download File


Khúc ca tạ ơn mp4

Download File


Muôn lời chúc tụng mp4

Download File


Tâm tình hiến dâng mp4

Download File


Tâm tình tri ân mp3

Download File


Thượng tiến khúc tri ân mp4

Download File


Kết Lễ : Cảm tạ Thánh Antôn mp4

Download File


Tri ân Thánh Antôn mp4

Download File