Pope Francis (@Pontifex)
11.06.2020

Chúa Giêsu đón nhận những người tội lỗi và dùng bữa với họ. Điều đó cũng đến với chúng ta trong mỗi thánh lễ, trong mỗi nhà thờ:
Chúa Giêsu vui mừng đón nhận chúng ta đến bàn tiệc, nơi mà Người hiến dâng chính mình cho chúng ta.