NGUỒN SỐNG

Trước khi Chúa bước về trời,
Ân ban Thánh Thể chính Người gởi trao.
Lập ra Bí Tích ngọt ngào,
Nuôi hồn nhân thế dâng trào mến yêu.

Thương con, Chúa muốn thương nhiều,
Ở cùng con mãi sớm chiều tháng năm.
Thịt Thánh, Máu Thánh của ăn,
Suối nguồn sự sống trong ngần khôn vơi.

Mang hình Bánh Rượu xinh tươi,
Trong nơi Nhà Tạm sáng ngời ẩn thân.
Gọi mùa ân phúc vô ngần,
Cho ai tìm đến thành tâm lãnh phần.

Chiều xưa Thập Giá hiến thân,
Ngày nay Thánh Lễ tái dâng từng giờ.
Tình Cha còn đó đứng chờ,
Lòng thương xót Chúa vô bờ mở ra.

Nhiệm mầu tình Chúa bao la,
Tình con cảm mến hoan ca trọn đời.
Mình Máu Thánh Chúa dưỡng nuôi,
Con xin đón nhận một trời thương yêu.

Giuse Trần Thế Tiến