CHÚA VỀ TRỜI

Vinh quang Thập Giá rạng ngời,
Hôm nay, Chúa trở về trời cao xa.
Người ngự bên hữu Chúa Cha,
Đời đời đẹp mãi câu ca vang hòa.

Đường tình Thập Giá nở hoa,
Người đi dọn chỗ, mở ra Quê Trời.
Cho con ân phúc tuyệt vời,
Mai ngày cũng hưởng cùng Người vinh quang.

Tin yêu Thập Giá vững vàng,
Vâng nghe Lời Chúa sẵn sàng xông pha.
Tin Mừng đem đến gần xa,
Cho đời nhận biết tình Cha tràn đầy.

Bước theo Thập Giá từ đây,
Sống trong tình Chúa tháng ngày an vui.
Chúa ơi, Chúa đã về trời!
Xin dẫn con tới hưởng nơi Nhà Ngài.

Giuse Trần Thế Tiến