Ngày tháng bảy (2)


Ngày tháng bảy, ngồi nghe những giọt mưa
Rớt lê thê, Chức Nữ lệ đầm đề
Sầu lã chã, ướt đẫm cả sơn khê
Trời thương nhớ, lòng Ngưu Lang thổn thức

Ngày tháng bảy, chuyện tình buồn Ngưu Chức
Khắc khoải chờ, khắc khoải đợi ngày vui
Giờ hò hẹn, gặp nhau dù ngắn ngủi
Nhưng ngọt ngào, ấm áp một vòng tay.

Ngày tháng bảy xin ai đừng ta thán
Oán bể dâu, oán tan hợp, oán sầu
Oán cuộc đời cứ đưa đẩy về đâu
Mà giữ lấy chút đời mình còn lại.

Ngày tháng bảy thương cái phận chia hai
Đời đôi lứa sao đành tâm xé lẻ
Để ướt nhèm đẫm lệ cả trong mê
Dòng nước mắt, mưa ngâu sầu tháng bảy.
Hồng Bính