Pope Francis (@Pontifex)
29.07.2020

Những người siêng năng cầu nguyện biết rằng hy vọng mạnh hơn chán nản.
Họ tin rằng tình yêu mạnh hơn cái chết và sẽ có ngày chiến thắng, ngay cả những lúc và cách thức mà ta không ngờ.