Pope Francis (@Pontifex)
02.08.2020

Thông qua cử chỉ hoá bánh ra nhiều (Mt 14:13-21), Chúa Giêsu muốn chỉ dạy các bạn mình về logic của Thiên Chúa: quan tâm đến tha nhân.