Pope Francis (@Pontifex)
09.08.2020

Tin nghĩa là ngay giữa bão tố vẫn hướng lòng về Chúa, về tình thương của Cha nhân từ.
Đây là điều Chúa Giêsu muốn dạy Phêrô và các môn đệ, cũng như chúng ta ngày nay (Mt 14:22-33).