Pope Francis (@Pontifex)
14.09.2020

Sự mặc khải của tình yêu Thiên Chúa dành cho chúng ta có vẻ điên rồ.
Mỗi lần ngước nhìn Thập Giá, chúng ta nhận ra tình yêu đó.
Thập Giá là cuốn sách tuyệt vời về tình yêu Thiên Chúa.