Pope Francis (@Pontifex)
25.09.2020

Hủy diệt môi trường sống rất nghiêm trọng, vì Thiên Chúa không chỉ giao phó thế giới cho con người, mà còn vì sự sống của con người là món quà phải được bảo vệ khỏi mọi hình thức suy thoái.