Anh Chị Em có sheet nhạc “Tạ ơn các Thánh tử đạo Việt Nam” của tác giả Thái Hà cho mình xin nhé! Cảm ơn rất nhiều!
email: photosangvt@gmail.com