CÔNG NGHIỆP CỨU CHUỘC CỦACHÚA KITÔ ĐÃ ĐỦ CHO TA ĐƯỢC CỨU RỖI CHƯA?

Mùa Vọng (Advent) là thời điểm thuận tiện mời gọi mọi người tín hữu chúng ta suy niệm sâu xa về tình thương tha thứ của Chúa Cha Đấng cứu độ chúng ta, Đấng muốn cho mọi người được cứu độ và nhận biết chân lý.”( 1Tm 2:4)

Chúa Kitô
đã vâng phục Chúa Cha, đến thế gian trong thân phận CON NGƯỜI để vui lòng chịu muôn vàn khốn khó đau khổ và hy sinh “ mạng sống mình làm giá chuộc cho muôn người” ( Mt 20 :28). Chúa đã hoàn tất Chương Trình Cứu Chuộc đó qua khổ hình thập giá, chết và sống lại ,và lên Trời để cho chúng ta có hy vọng được cứu rỗi và sống với Người vĩnh cửu trên Nước Trời mai sau.


Công nghiệp cứu chuộc của Chúa Gi
êsu thực vô giá vì không có sự hy sinh nào, lễ vật nào caotrọngđẹp lòng Chúa Cha có giá trị cứu rỗi hơnhy tế cực trọng mà Chúa Kitô đã một lần dâng trên thập giá năm xưa và nay còn tiếp tục dâng trên bàn thời ngày nay qua tác vụ của Giáo Hội, vàmỗi lần hy tế thập giá được cử hành trên Bàn Thờ , nhờ đó Chúa Kitô, Chiên vượt qua của chúng ta chiu hiếntế, ( 1 Cor 5: 7 ) thì công trình cứuchuộc chúng ta được thực hiện.”(x.LumenGentium LG số 3)


Nghĩa là, xưa kia một lầ
n Chúa Kitô đã đổ máu thực sự trên thập giá để làm hy tế dâng lên Chúa Cha để xin ơn tha tội cho nhân loại thế nào, thì nay trên Bàn Thờ ở khắp mọi nơi trong Giáo Hội, mỗi khiThánh lễ Tạ Ơn ( Euchrist) được cử hành, thì Chúa Kitô lại hiện diện cách bí tích nơi các thừa tác viên con người ( Giám mục hay Linh mục) để diễn lại- hay làm sống lại cách bí tích- hy tế thập giá của Người với cùng mục đích và ích lợi thiêng liêng cho chúng ta ngày nay như xưa Chúa tự hiến tế trên thập giá để đền tội thay cho nhân loại đáng phải phạt vì tội lỗi.


Do đó, c
ông nghiệp cứu chuộc của Chúa Kitôthực đã quá đủ cho chúng ta được tha thứ tội lỗi và giao hòa lại với Thiên Chúa như Thánh Phêrô đã dạy:


Chính Chúa Kitô đã chịu chết một lần vì tội lỗi. Đấng công chính đã chết cho kẻ bất lương, hầu dẫn đưa chúng ta đến cùng Thiên Chúa.” ( 1 Pr 3 :18)


N
hư thế , nếu không có công nghiệp cứu chuộc của Chúa Kitô, thì tuyệt đối không có ai làm được việc gì đángđược cứu rỗi . Nhưng nhờ công ghiệp cứu chuộc của Chúa Kitoo, mà con người mới có hy vọng nào được cứu rỗi để sống hạnh phúc đời đời với Chúa,sau khi phải chết đi trong thân xác của mỗi người một ngày nào đó.


Tuy nhiên, nếu chỉ d
a vào công nghiệp cứu chuộc này để không làm gì nữa về phía con người, thì ơn cứu chuộc ấy cũng không tự động sinh íchcho ai .


Sở dĩ
thế, vì Công nghiệp cứu độ của Chúa Kitô- kể cả Phép Rửa- đều không tức khắc biến đi con người thành hoàn hảo ngay và không còn biết gì là tội lỗi nữa.


Trái lại, dù Chúa đã chết
cho tội lỗi con người dù đã lãnh nhận Phép Rửa để được tái sinh trong sự sống mới, con người vẫn còn đầy rẫy tính hư nết xấu, vẫn còn khuynh hướng nghiêng chiều về sự xấu, sự tội để cho ta phải chiến đấu để lập công.Thêm vào đó là ma quỉ, “ thù địch của anh em như sư tử gầm thét rảo quanh tìm mồi cắn xé. Anh em hãy đứng vững trong đức tin mà chống cự, vì biết rằng toàn thể anh em trên trần gian đều trải qua cùng một loại thống khổ như thế như thánh Phêrô đã dạy. ( 1 Pr 5 : 8-9).


Ngoài nguy cơ đến từ ma quỷ
mà Thánh Phêrô cảnh giác trên đây, còn nguy cơ khác không kém hiểm nguy là thế gian nơi đầy rẫy gương xấu và dịp tội với thuyết vô thần chối bỏ Thiên Chúa, chủnghĩa chuộng khoái lạc( Hedonism) và tục hóa ( secularism, vulgarism) cổ võ tôn thờ tiền bạc , của cải vật chất và mọi vui thú vô luân vô đạo của “văn hóa sự chếtnhư bộ mặt thật của thế giới ở khắp nơi ngày nay.


Mặt khác, nơi b
ản thân mỗi người chúng ta, không ai có thể phủ nhận những thực tại sau đây còn tồn tại trong chúng ta như Chúa Giêsu đã nói với các môn đệ xưa :


Cái gì từ trong con người phát ra , cái đó mới làm cho con người ra ô uế. Vì từ bên trong , từ lòng người phát xuất những ý định xấu : tà dâm, trộm cắp, giết người, ngoại tình, tham lam, độc ác, xảo trá, trác táng, ganh tỵ, phỉng, kiêu ngạo, ngông cuồng.Tất cả những điều xấu đó đều từ bên trong xuất phát và làm cho con người ra ô uế”.( Mc 7 :21-23)


Chính vì t
hực trạng trên đây còn đồn trú nơi mỗi người chúng ta cho nên đã làm phát sinh những sự dữ như giết người, giết thai nhi, hiếp dâm, trộm cướp, bất công , bóc lột hà khắc, nghèo đói, chiến tranh, bạo động, thủ tiêu, trả thù, kỳ thị, buôn bán phụ nữ cho nô lệ tình dục, bắt cóc và buôn bán trẻ nữ để bán cho bọn bất lương hành nghề mãi dâm và ấu dâm rất khốn nạn và tội lỗi như đang diễn ra ở khắp nơi trên thế giới vô luân vô đạo ngày nay. Đặc biệt ở các quốc gia độc tài cai trị, tự do dân chủ giả hiệu, cánh chung luận mơ hồ, xảo trá, thì thực trạng tha hóa, xuống cấp thê thảm về luân lý, đạo đứccũng như suy thoái về kinh tế phải là hậu quả tất nhiên,tập đoàn thống trị chỉ cai trị để vơ vết mọi của cải vật chất và gửi tiền ăn cướp được ra nước ngoàimua cơ sở làm ăn hoặc gửi tiền ở các ngân hàng ngọai quốc để phòng thân , trong khi nhắm mắt bịt tai trước mọi bất công xã hội và nghèo đói của đa số người dân đen, nạn nhân của chế độ cai trị hà khắc, vô nhân đạo..


Trước thực trạ
ng trên đây, là người có niềm tin Thiên Chúa cực tốt cực lành, người tín hữu chúng ta phải sống cách nào để cho ơn cứu độ của Chúa Kitô không trở nên vô ích cho chính mình ?


Thât vậy
,.như đã nói ở trên, Chúa Kitô chết trên thập giá và Phép Rửa đều không tức khắc thay đổi chúng ta thành những con người mới vẹn toàn và không bao giờ phạm tội nữa.


Sự thật trái lạ
i là chúng ta vẫn yếu đuối trong nhân tính, với những khuynh hướng xấu còn để lại cho ta phải chiến đấu cho đến giây phút cuối cùng của đời mình. Ma quỷ , đich thù của chúng ta , triệt để khai thác bản chất yếu đuối trên với sự tiếp tay của thế gian để cố đy chúng ta ra khỏi tình yêu của Thiên Chúa, và làm mất hy vọng được cứu độ nhờ công nghiệp cứu chuộc vô giá của Chúa Kitô.


Mặt khác,
sở dĩ con người ở khắp mọi nơi đã và đang làm những sự dữ, sự xấu như giết người, cướp của, dâm loạn, xảo trá, căm thù …vì con người vẫn còn có tự do mà Thiên Chúa luôn tôn trọng chocon người xử dụng và phải chiu trách nhiệm trước Thiên Chúa giầu tình thương nhưng rất công bình khi phán xét con người.Chúa không phán xét loài vật sống thuần với bản năng mà chỉ phán đoán con người có lý trí và ý muốn tự do ( intelligence and free will) mà thội. Có tự do nên người tacó thểchọn sống theo đường lối của Chúa để được cứu độ hay khước từ Chúa để sống theo thế gian, theo văn hóa của sự chết chổi bỏ Thiên Chúa và công nghiệp cứu chuộc của Chúa Kitô, khiến mất hy vọng được cứu độ mà vào Thiên Đàng để hưởng vinh phúc đời đời với Chúa.Đó là thực trạng của con người ở khắp nơi nói chung và của rất nhiều tín hữu ngày nay nói riêng. Đó là những người chỉ có tên là Kitô hữu hay Công giáo, nhưng thc chất lại sống phản lại danh xưng đó.


Phản lại
đã chọn lựa sống theo đường lối gian tà của thế gian, chạy theo những quyến rũ của tiền bạc, danh lợi phù phiếm, làm tay sai cho tập đoàn cai trị để hưởng tư lợi, đánh mất lương
tâm vì không dám bênh vực cho chân lý, cho luân lý đạo đức, cho công bằng bác ái và cho phúc lợi của mọi công dân.

Chính vì con người còn có tự do để chọn lựa
yêu mến Chúa hay yêu mến thế gian và buông mình chiều theo những quyến rũ của xác thịt, ma quỷ và trần thế, nên xưa kía Thiên Chúa đã nói với dân Do Thái qua miệng ông Môinhư sau;


Hãy xem, hôm nay tôi đưa ra cho anh em chọn : hoặc được chúc phúc hoặc bị nguyền rủa. Anh em sẽ được chúc phúc nếu vâng nghe những mệnh lệnh của ĐỨC CHÚA, Thiên Chúa của anh em mà tôi truyền cho anh em hôm nay.Anh em sẽ bị nguyền rủa nếu không vâng nghe những mệnh lệnh của ĐỨC CHÚA, Thiên Chúa của anh em, nếu anh em bỏ con đường hôm nay tôi truyền cho anh em phải đi, mà theo những thần khác anh em không biết.” ( Đnl 12 : 26-28)


Nhưng vì dân Do Thái
đã nhiều lần tự do chọn bất tuân mệnh lệnh của Chúa để sống theo ý riêng của họ, nên Thiên Chúa đã nổi giận trách mắng họ như sau :


“ Bốn mươi năm trường, dòng giống này làm Ta chán ngán

Ta đã nói : đây là dân tâm hồn lầm lạc
Chúng nào biết đến đường lối của Ta
Nên Ta mới thịnh nộ thề rằng
Chúng sẽ không được vào chốn yên nghỉ của Ta”. ( Tv 95 (94) : 10-11)

Tuy Chúa n
i giận với họ, nhưng khi họ biết sám hối ăn năn, Chúa lại tha thứ, vì Người có giận, giận trong giây lát, nhưng yêu thương thương suốt cả đời.”( Tv 30 (29) :6)


Sau này k
hi đến trần gian để rao giảng Tin Mừng Cứu Độ, Chúa Giêsu cũng đã nói với các môn đệ Người như sau :


Không phải bất cứ ai thưa với Thầy : Lậy Chúa! , Lậy Chúa! là được vào nước Trời cả đâu, ! nhưng chỉ những ai thi hành muốn của Cha Thầy là Đấng ngự trên Trời mới được vào mà thôi.” ( Mt 7 :21)


Thi hành “ý muốn của Cha Thầy”có nghĩa là
tự ý chọn sống theo đường lối của Chúa Cha là đường ngay chính dẫn đến sự sống đời đời.Chúa Giêsu chính là con Đường đó như Người đã nói với các môn đệ : Chính Thầy là con đường , là sự thật và là sự sống.” ( Ga 14: 6)


Do đó, bước đi theo Chúa Giêsu và quay lưng lại với thế gian
, là bảo đảm chắc chắn cho phần rỗi của mọi người chúng ta.Chúa đã hy sinh chịu chết trên Thánh giá để cứu chuộc cho mọi người và cho chúng ta hy vọng chắc chắn về ơn cứu độ như lời Chúa trong thư Do Thái sau đây:


“Chúng ta có niềm hy vọng đó cũng tựa như cái neo chắc chắn và bền vững của tâm hồn chìm sâu vào bên trong bức màn Cung Thánh. Đó là nơi Đức Kitô đã vào như người tiên phong mở đường cho chúng ta, sau khi trở thành vị Thượng Tế đời đời theo phẩm trật Men-ki-xê-đê
”. ( Dt 6:19-20)


Nhưng cho được chắc chắ
n bước vào “ Cung Thánh” với Chúa Kitô, nghĩa là được cứu độ để vào Nước Trời thì trước hết chúng ta phải cậy nhờ công ơn cứu chuộc của Chúa Kitô, vì nếu không có công nhiệp này thì không ai có thể được cứu rỗi.


Nhưng
, như đã nói ở trên, cậy nhờ công nghiệp cứu chuộc của Chúa Kitô không thôi chưa đủ mà còn phải cộng tác với ơn cứu độ bằng quyết tâm bước đi theoChúa Kitô,Đường là sự Thật và làsự Sống.( Ga 14:6) Phải quyêt tâm từ bỏ tội lỗi và mọi gian tàthì mới có thể đi theo Chúa và được cứu độ. Đây là một cuộc chiến rất cam go cho những ai muốn chọn Chúa và khước từ thế gian và ma quỷ, là những thế lực luôn tìm cách ngăn cản con người đến với Thiên Chúa và hạnh phúc Nước Trời. Chúa Giêsu đã căn dặn các Tông Đồ xưa hãy chiến đấu để qua cửa hẹp mà vào vì tôi nói cho anh em biết : có nhiều người sẽ tìm cách vào mà không thể được.” ( Lc 13: 24).


Công nghiệp cứu chuộc
vô giá của Chúa Kitôcó thể tạm ví như một dòng suối nước chảy liên lỉ và vô tận.Nhưng ai khát nước, thì phải cúi xuống múc lấy nước mà uống , vì nước kia không có chức năng phải nhẩy lên từ dòng suối để chy vào miệng kẻ khát đang nằm bên bờsuối nước.


Nếu không có suối nước thì con người phải chết khát vì không tìm được nước ở đâu mà uống.Nhưng nằm bên dòng nước cuồn cuộn chảy kia mà không cúi xuống múc lấy nước để uống thì vẫn chết khát như thường
,vì nước không khi nào nhẩy lên bờ để chảy vào miệng ai..Như vậy,“ cúi xuống để múc nước từ dòng suối”là nỗ lực của mỗi cá nhân cộng tác với ơn Chúa để được cứu độ. Không có nỗ lc này thì công nghiệp cứu chuộc của Chúa Kitô sẽ vô ích cho những ai ỷ có công nghiệp này rồi cứ sống buông thả theo những đòi hỏi bất chính của xác thịt, cám dỗ của ma quỷ và gương xấu của thế gian, thay vì phải chiến đấu với ơn Chúa nâng đỡ để chống lại mọi khuynh hướng xấu , mọi cám dỗ của ma quỷ và mời mọc quyến rũ của thế gian với đầy rẫy gương xấu và dịp tội. Không thể miệng nói Lậy Chúa, lậy Chúa mà tay lại chém giết người, chân lại bước đi vào nhưng nơi tội lỗi như sòng bài, nhà điếm, nơi ăn chơi thác loạn…


Tóm lại, công nghiệp cứu chuộc của Chúa Kitô là vô giá (invaluable
, priceless) và quá đủ cho con người được cứu độ.Tuy nhiên Chúa vẫn đòi hỏi con người phải có thiện chí muốn nhận ơn cứu độ của Người bằng quyết tâm sống theo đường lối của Chúa, yêu mến Người trên hết mọi sự , yêu thương tha nhân như chính mình, và xa lánh mọi tội lỗi vì chỉ có tội mới ngăn cách và đẩy xa chúng ta ra khỏi tình thương, khoan dung và tha thứ.của Thiên Chúa, Cha chúng ta ở trên trời.Amen.Ước mong những giải đáp trên thỏa mãn câu hỏi đặt ra.


LM Phanxicô Xaviê Ngô Tôn Huấn
, DMin.( Doctor of Ministry)