Pope Francis (@Pontifex)
25.11.2020

Khi chúng ta cầu nguyện,
Thiên Chúa mở mắt,
canh tân và biến đổi tái tim,
chữa lành vết thương và ban cho chúng ta những ơn cần thiết.