CHÚA NHẬT IV MÙA VỌNG B – THIÊN CHÚA THIẾT LẬP TRIỀU ĐẠI CỦA NGÀILm. Giuse Đỗ Đức Trí – Gp Xuân Lộc


Lịch sử từ thời cổ đại đến nay cho thấy, trên thế gian này không gì có thể tồn tại vĩnh viễn, không có triều đại vua chúa hay chế độ nào tồn tại đời đời. Hùng mạnh như hoàng đế Alexandre cũng chỉ cai trị được vài chục năm; Tần Thuỷ Hoàng đánh Đông dẹp Bắc thống lĩnh sơn hà cũng chỉ sống được hơn 40 tuổi. Napoleon, Hoàng đế nước Pháp hay Hoàng đế Quang Trung - Nguyễn Huệ của Việt Nam cũng không thọ hơn Tần Thuỷ Hoàng của Trung Quốc. Nước Nga một thời trở nên anh cả trong khối Cộng Sản, vậy mà tuổi thọ của đảng cộng sản Nga cũng chỉ khoảng 70 năm. Tổng thống Hoa Kỳ dù có thành công, có được mọi người yêu mến, thì cũng chỉ được luật Hoa Kỳ cho phép tại vị tối đa hai nhiệm kỳ mà thôi. Từ đó cho thấy, các vương quốc của trần gian, các đảng phái, thể chế chính trị cầm quyền rồi cũng sẽ có ngày tan rã.

Nhưng hôm nay, Lời Chúa quả quyết cho chúng ta rằng: Thiên Chúa sẽ thiết lập vương quốc mới, và triều đại của Ngài sẽ tồn tại mãi mãi. Vương quốc Thiên Chúa thiết lập chắc chắn không phải là vương quốc theo nghĩa chính trị ở trần gian, mà là vương quốc Nước Trời. Qua các bài đọc hôm nay, Thiên Chúa dùng những hình ảnh cụ thể của trần gian để nói về sự vĩnh cửu. Câu chuyện sách Samuen kể lại: Khi vua Đavít đã được bình yên tư bề, không còn chiến tranh thù địch, ông nghĩ đến việc phải xây cho Thiên Chúa một ngôi đền. Ông bày tỏ suy nghĩ và lòng thành của ông với tiên tri Nathan: “Tôi được ở trong nhà làm bằng gỗ bá hương, còn Hòm Bia của Thiên Chúa lại ở trong lều vải”. Thiên Chúa đã thấy lòng thành của Đavít, và đã trả lời Đavít qua tiên tri Nathan rằng: Ta đã chọn gọi người, đã ở với ngươi, đã cho ngươi chiến thắng quân thù…không phải ngươi sẽ xây nhà cho Thiên Chúa, nhưng chính Thiên Chúa sẽ thiết lập cho ngươi một nhà. Sau khi ngươi nằm xuống, Ta sẽ cho dòng dõi ngươi đứng lên kế vị ngươi, Ta sẽ làm cho vương quyền của nó được vững bền. Ta sẽ là Cha của nó và nó sẽ là con Ta. Nhà của ngươi và vương quyền ngươi sẽ muôn đời bền vững. Qua những lời này cho thấy, Thiên Chúa không dừng lại ở một ngôi nhà bằng gỗ đá, nhưng mở ra cho thấy Thiên Chúa còn chuẩn bị và sẽ thiết lập cho vua Đavít một triều đại, một vương quyền vững bền mãi mãi.

Người tiếp nối vương quyền của vua Đavít là chính Đức Giêsu mà Tin Mừng Luca đã xác tín và thuật lại cho chúng ta qua câu chuyện sứ thần truyền tin cho Đức Maria. Thiên thần vào nhà Trinh Nữ và nói: “Kính chào Bà đầy ơn phước, Thiên Chúa ở cùng Bà… Sứ thần nói thêm: Này Bà sẽ thụ thai sinh hạ một con trai và đặt tên là Giêsu. Người sẽ nên cao trọng và được gọi là Con Đấng Tối Cao. Đức Chúa là Thiên Chúa sẽ ban cho Người ngai vàng vua Đavít tổ tiên Người. Người sẽ cai trị nhà Giacóp đến muôn đời và triều đại Người sẽ vô cùng vô tận”.

Chắc chắn Thiên Chúa có thể cứu chuộc nhân loại bằng nhiều cách và không cần cho Con của Ngài sinh ra bởi dòng dõi vua Đavít. Tuy nhiên Thiên Chúa vẫn muốn làm như thế, vì Thiên Chúa muốn cho tất cả các lời tiên báo của các ngôn sứ từ ngàn xưa được ứng nghiệm. Từ rất xa xưa, Thiên Chúa đã muốn tuyển chọn vua Đavít thuộc chi tộc Giuđa lên làm vua cai trị Israel. Thiên Chúa đã hứa với ông qua tiên tri Nathan mà chúng ta nghe trong bài đọc một, rằng sẽ cho triều đại của Đavít trường tồn vĩnh viễn và vương quyền sẽ không bao giờ tàn lụi. Suốt chiều dài lịch sử hàng ngàn năm, lời hứa ấy là niềm hy vọng, là động lực cho dân Israel, giúp họ vượt qua những thăng trầm của lịch sử. Thiên Chúa đã muốn cho lời hứa ấy được trở thành hiện thực khi cho Con của Ngài đầu thai trong cung lòng của Đức Maria, một thiếu nữ thuộc chi họ Giuđa. Thiên Chúa lại còn khôn ngoan xếp đặt để cho Con của Ngài có một người cha nuôi là Giuse thuộc hậu duệ nhà Đavít. Với tất cả yếu tố này, trẻ Giêsu được mang danh là dòng dõi vua Đavít. Cũng từ yếu tố này, dân Chúa xác tín Đức Giêsu chính là Đấng Cứu Thế thuộc dòng dõi vua Đavít như các tiên tri đã loan báo.

Tuy nhiên, Thiên Chúa đã không khôi phục vương triều nhà Đavít theo nghĩa chính trị. Ngài đã đặt Con của Ngài trên ngai Đavít theo nghĩa thiêng liêng. Vì thế, dòng dõi của Đavít sẽ tiếp tục trường tồn, nhưng vương quyền của nhà Đavít lại hoàn toàn theo nghĩa thiêng liêng. Vương quyền ấy là vương quyền của Thiên Chúa. Đấng Cứu Thế là Chúa Giêsu sẽ là vua cai trị toàn thể vũ trụ vạn vật muôn loài bằng tình yêu thương như người mục tử chăm sóc đoàn chiên.

Đức Maria không thể hiểu hết được kế hoạch nhiệm mầu của Thiên Chúa về triều đại Đavít và vương quyền của Hài Nhi mà sứ thần đã loan báo, song Mẹ vẫn sẵn sàng thưa vâng: “Này tôi là tôi tớ Chúa, tôi xin vâng như lời sứ thần truyền”. Với lời thưa vâng này, Mẹ đã hoàn toàn trao phó cuộc đời mình trong vòng tay của Thiên Chúa để cho Thiên Chúa định liệu cả cuộc đời mình. Đức Maria đã cộng tác với Chúa trong việc dâng tặng chính cung lòng của mình trở nên ngai vàng cho con vua Đavít ngự trị.

Đức Giêsu đã bước vào trần gian không phải để phục hồi vương triều nhà Đavít theo huyết tộc, nhưng Người đã thiết lập một vương quốc mới, một triều đại mới đó là vương quốc Nước Trời và triều đại của lòng xót thương. Tất cả những ai thực hành những đòi hỏi của Tám Mối Phúc Thật và tuân giữ những lề luật của Tin Mừng thì sẽ được gia nhập vào vương quốc Nước Trời. Trong vương quốc Nước Trời, mỗi người không chỉ được sống dưới một triều đại đầy tình yêu thương, nhưng mỗi người còn phải góp phần làm cho triều đại yêu thương của Vua Giêsu được tiếp tục lan toả, mở rộng đến với mọi người.

Chỉ có Vương quốc Nước Trời sẽ mãi mãi trường tồn, chỉ có triều đại của vua Giêsu mới là vĩnh viễn. Vương quốc và triều đại của Thiên Chúa sẽ không còn dành riêng cho dân Do Thái hay bất cứ một dân nào, nhưng được mở rộng đến mọi quốc gia, mọi dân tộc và mọi loài mọi vật. Vì thế, Chúa muốn mỗi công dân có trách nhiệm làm cho vương quốc được lan rộng khắp nơi qua chính đời sống của mình, tiếp tục làm cho Tin Mừng được lan toả, cho các mối phúc được mọi người nhận biết và thi hành.

Thưa quý OBACE, noi gương Đức Maria, chúng ta được mời gọi sẵn sàng thưa vâng với Thiên Chúa, sẵn sàng để cho Thiên Chúa bước vào tâm hồn và gia đình mình, sử dụng cuộc đời, thời giờ, sức khoẻ, khả năng để phục vụ cho vương quốc của Chúa. Chúa đang chờ đợi sự đồng ý cộng tác của mỗi người, để làm cho Nước Chúa lan rộng, cho Tin Mừng được lan toả. Chúa đang đợi chờ chúng ta đón rước Người vào tâm hồn mỗi ngày qua Bí Tích Thánh Thể, để qua việc đón Chúa vào tâm hồn, chúng ta tin nhận và để Chúa là Vua, là Chủ điều khiển tâm hồn và đời sống mình.

Chúa Giêsu Thánh Thể chính là Chúa Giêsu đã đầu thai trong cung lòng Đức Maria. Đức Maria ngày xưa đã dâng tặng cho Chúa cung lòng, máu thịt của mình làm nên thân xác Con Thiên Chúa,. Ngày nay, Chúa muốn chúng ta qua việc đón rước Chúa vào tâm hồn mỗi ngày, Chúa sẽ nuôi dưỡng và giúp chúng ta lớn lên trong đức tin. Chúa sẽ trở nên máu thịt làm nên sự sống của chúng ta và làm cho cả thân xác và linh hồn chúng ta được thánh hoá.

Trẻ Giêsu sinh ra trong gia đình của Giuse và Maria, được nuôi dưỡng không chỉ bằng cơm bánh nhưng bằng tình yêu thương của Mẹ Maria và cha nuôi là Giuse, được bảo vệ an toàn khỏi những nguy hiểm. Ngày nay Chúa cũng gửi vào các gia đình những đứa con của Chúa, Chúa muốn các bậc cha mẹ quảng đại đón nhận, yêu thương, bảo vệ và chăm sóc cho con cái như chăm sóc cho chính Chúa vậy, cho dù có vất vả và hy sinh.

Xin Chúa giúp mỗi người biết làm cho triều đại và vương quyền yêu thương của Thiên Chúa được lan toả khắp nơi qua đời sống phù hợp với Tin Mừng và qua tình yêu thương bác ái chúng ta làm cho nhau. Xin cho chúng ta biết mở lòng để đón Chúa vào tâm hồn không chỉ trong mùa Giáng Sinh, nhưng là mỗi ngày trong cuộc đời và làm cho Chúa lớn lên trong cuộc đời ta. Và xin cho niềm vui của Chúa Giáng Sinh ở lại luôn mãi trong tâm hồn và trong từng gia đình. Amen.