Pope Francis (@Pontifex)
19.12.2020

Cây thông và máng cỏ là dấu chỉ niềm hy vọng, nhất là trong thời điểm khó khăn này.
Hãy chắc chắn rằng chúng ta không dừng lại nơi dấu chỉ, nhưng đi đến ý nghĩa đích thực, nghĩa là đến với Chúa Giêsu, với tình yêu Thiên Chúa mà Ngài biểu lộ, với lòng từ bi vô hạn Ngài chiếu toả trên trần gian.