Pope Francis (@Pontifex)
23.12.2020

Nếu đại dịch khiến chúng ta phải giãn cách thì Chúa Giêsu trong máng cỏ cho ta thấy lòng nhân từ là cách để gần gũi, để trở nên nhân bản hơn.
Hãy thực hiện theo cách đó.