Pope Francis (@Pontifex)
29.12.2020

Con Chúa sinh ra bị từ chối để nói với chúng ta rằng những ai bị loại trừ đều là con cái của Chúa.
Ngài được sinh ra trên thế gian như một trẻ thơ yếu đuối và mong manh, để chúng ta có thể dịu dàng đón nhận với những yếu đuối của mình.