Pope Francis (@Pontifex)
11.01.2021

Chúa dành phần lớn thời gian nơi trần thế để sống âm thầm giữa đời thường.
Đó là một thông điệp cho chúng ta thấy sự vĩ đại của cuộc sống hàng ngày.
Và, điều quan trọng đối với Thiên Chúa là mọi khoảnh khắc và cử chỉ của chúng ta trong suốt cuộc đời, ngay cả những điều đơn giản nhất.