Giống tựa đề con đã viết. Mọi người ai có cho con xin PDF của bài " Xin Cho Con Yêu Chúa" do Linh Mục Nhạc Sĩ - Pet.Huy Hoàng sáng tác ạ. Email của con: duc.tlms@gmail.com. Con cảm ơn ạ.