Pope Francis (@Pontifex)
15.01.2021

Thiên Chúa tỏ hiện và để mắt nhìn thế gian trong từng cử chỉ phục vụ, từng việc làm vì lòng thương xót của chúng ta