Kính chào!

Tôi có xin được của một "chuyên viên" trong ca đoàn nhà xứ mình rất nhiều các bài hát được soạn sẵn trên Power Point cho việc trình chiếu trên màn hình trong nhà thờ. Lời các bài hát đã được tu chỉnh rất công phu nhờ Sơ Ca trưởng Dòng Đức Bà Truyền Giáo.

Nay xin được chia sẻ đến quý vị sử dụng, quý vị tải về theo link bên dưới.
Quý vị có thể tùy chỉnh lại theo cách thức trình bày riêng hay lời (có thể có nhiều bản chưa chính xác do "tam sao thất bổn")

Hy vọng tệp dữ liệu này giúp quý vị tiết kiệm được nhiều thời gian và công sức để đánh máy lại.

Kính cảm ơn!

Link tải dữ liệu về: https://drive.google.com/file/d/1D-O5wXyxCrOkQ1NexnYjAivaT8DMkvJt/view?usp=sharing

P
s: Nếu có trở ngại gì khi tải về, xin liên lạc với tôi qua email: doremifadung@gmail.com