Pope Francis (@Pontifex)
02.03.2021

Tất cả chúng ta đều là những chuyên gia kết án thập hình người khác để tự cứu rỗi mình.
Trái lại Chúa Giêsu chịu kết án thập hình để dạy cho chúng ta bài học đừng chồng chất điều xấu xa lên tha nhân.