Pope Francis (@Pontifex)
10.03.2021

Đáp trả chiến tranh không phải bằng một cuộc chiến khác, đáp lại vũ khí không phải là vũ khí khác. Câu trả lời là tình huynh đệ.
Đó là thách thức của Iraq, nhưng không hẳn vậy: đó chính là thách thức của rất nhiều khu vực xung đột, và cuối cùng là của toàn thế giới.