Pope Francis (@Pontifex)
23.03.2021

Đã bao nhiêu lần vì bận rộn hay vì thờ ơ, chúng ta thưa với Chúa: "Lạy Chúa, con sẽ đến với Chúa sau, mai con sẽ bắt đầu cầu nguyện và làm điều gì đó cho tha nhân".
Trong cuộc sống, chúng ta luôn luôn có những việc phải làm, nhưng hôm nay là lúc để trở về với Chúa.