Pope Francis (@Pontifex)
26.03.2021

Người giữ chay làm cho mình nghèo đi với người nghèo và "tích luỹ" kho báu tình yêu đón nhận và sẻ chia.
Sống sẻ chia như thế, chay tịnh giúp chúng ta qui hướng về yêu mến Chúa và tha nhân, bởi lẽ tình bác ái định hướng cho chúng ta biết lưu tâm đến tha nhân và coi họ như chính mình.