Nụ cười sảng khoái bình yên
Lạc quan vui vẻ ở hiền sống ngay
Dấn thân loan báo lời Thày
Mặc đời nhạo báng chẳng lay tâm hồn

Lê Danh Dương