Tạ ơn Thiên Chúa mỗi ngày
Dù đời dẫu khổ đắng cay thế nào
Khó khăn vất vả lao đao
Cho con yêu Chúa khát khao trung thành

Cuộc đời lắm kẻ gian manh
Mưu toan độc ác hại hành lẫn nhau
Cho con cảm nhận cơn đau
Suy tư hiểu biết nhiệm màu cao siêu

Đau thương khổ nhục bao điều
Bằng lòng chịu chết vì yêu nhân trần
Con người phản bội bất nhân
Đóng đinh Thiên Chúa trụi trần chết treo

Con đây chỉ mới khổ nghèo
Than van khóc lóc mè nheo suốt ngày
Không kham khốn khổ đắng cay
Sợ lo nghèo đói lại hay than phiền

Cho con yêu Chúa trung kiên
Giống như trẻ nhỏ hồn nhiên yêu Ngài
Dù đời lắm lúc chông gai
Vững tâm có Chúa miệt mài theo Cha

Đường đời dẫu lắm phong ba
Tạ ơn Thiên Chúa bao la muôn đời
Hát ca chúc tụng Chúa Trời
Dù đời khốn khổ vang lời tạ ơn

Lê Danh Dương
12.06.2017