Ngài gieo lời Chúa cho đời
Gieo trồng hạt giống là lời Phúc Âm
Rơi vào trong cõi thâm tâm
Ngày đêm chồi rễ âm thầm thành cây

Hạt rơi vương vãi đó đây
Cây xanh tươi tốt tràn đầy ơn Cha
Trổ sinh lắm nụ nhiều hoa
Trái to thơm ngọt đó là thương yêu

Hạt rơi vào đá sẽ tiêu
Cây cành cằn cỗi tiêu điều xác xơ
Chẳng hoa trụi lá cây trơ
Không đâm được rễ bao giờ xanh tươi

Cây xanh trổ hạt chín mươi
Sinh lời kết quả là người khôn ngoan
Yêu người kính Chúa vẹn toàn
Vượt qua đau khổ sống loan tin mừng

Lê Danh Dương
20/12/2017