Phêrô là đá tảng nền
Cha xây Giáo Hội ở trên đá này
Mặc cho quỷ phá chẳng lay
Mưu ma hãm hại chẳng thay đổi dời

Kiên trung tín thác Chúa Trời
Như là đá tảng chẳng rời xa Cha
Niềm tin trừ quỷ yêu ma
Đức tin mạnh mẽ thứ tha nhân hiền

Phêrô giáo chủ đầu tiên
Đi theo Thiên Chúa trung kiên đến cùng
Tấm lòng quảng đại bao dung
Thứ tha kẻ ác tận trung với Ngài

Cực hình mạ lị oan sai
Đá nền kiên định miệt mài theo Cha
Cho con khiêm tốn thật thà
Thứ tha kẻ ác người ta hại mình

Sống ngay ở thẳng chân tình
Là men làm muối hy sinh cho đời.
Sống sao xứng đáng con Trời.
Rạng danh Thiên Chúa khắp nơi gian trần

Lê Danh Dương
03/01/2018