Giấc mộng tháng tư về

Tháng tư về chút xuân còn ở lại
Lá vội vàng cất tiếng gọi nàng thơ
Dậy đi thôi, nắng hạ đến vật vờ
Đưa chút gió, gọi mưa về gội mát.

Em biết không, đất núi đồi đang khát
Đợi mưa trời mau dội xuống trần gian
Tiếng yêu thương ướt đẫm cả non ngàn
Dệt vần thơ mây giăng trời với đất.

Cành chen lá, bên nhau lòng chất ngất
Đón hạ về nắng ấm dệt tình thương
Anh cùng em ta xây mộng thiên đường
Một mái ấm chung lòng gom gió hạ.

Tháng tư về anh vác nặng bờ vai
Những ước mơ trong nắng hạ mưa đầy
Tình kết nụ yêu thương vừa nhìn thấy
Miệng em cười hạnh phúc sáng long lanh.

Hồng Bính