Hãy làm cách mạng yêu thương
Loại đi gian ác bất lương tâm tà
Bỏ đi gian dối xấu xa
Hãy làm nhân chứng thật thà yêu thương

Như Cha đã chết làm gương
Chết treo thập giá tỏ tường thế gian
Dấn thân kiên định bền gan
Hiên ngang tiến bước tâm can không sờn

Chân thành vui vẻ biết ơn
Yêu thương đừng có căm hờn ghét ai
Công minh sự thật công khai
Công bằng hạnh phúc tương lai sáng ngời

Công nhiên hiển hách khắp nơi
Công tâm ngay thẳng hết thời gian manh
Vị tha nhân ái đua tranh
Hòa bình công lý đồng hành với nhau

Công minh hiện hữu ngàn sau
Yêu thương chữa trị vết đau chưa lành
Gia đình hòa thuận em anh
Yêu thương cách mạng rạng danh can trường

Không còn đau khổ thê lương
Chân thành thân ái yêu thương lan tràn
Năm châu thế giới bình an
Yêu thương đùm bọc sẻ san tình người

Công minh đem đến nụ cười
Công tâm sống lại vui tươi hiền hòa
Công bình công lý thăng hoa
Người người nhận lãnh món quà yêu thương

Lê Danh Dương
06.12.2016