“NHÓM TRỪ QUỶ BẢO LỘC”

MỘT TÔN GIÁO MỚI HAY LẠC GIÁO?Lm.Jos Tạ Duy Tuyền


Hiện nay có một nhóm được gọi là “Nhóm trừ quỉ Bảo Lộc”. Nhóm này có cựu linh mục, có cựu nam nữ tu sĩ, có giáo dân sẵn sàng từ bỏ tất cả: lời khấn, hội dòng, giáo xứ, gia đình... để đến ở “nhà Chúa Cha” do chị Thương tự nhận mình là người được mạc khải, và những người này đã bỏ tất cả để làm chứng cho việc làm, hành động của chị với danh nghĩa “Nhóm Trừ quỷ Bảo Lộc”.

Đây có thể là thời điểm mà lời Chúa đã từng nhắc nhở mọi người cần cảnh tỉnh kẻo bị mê hoặc: “Sẽ có những thầy dạy giả hiệu, đó là những kẻ sẽ lén lút đưa ra những tà thuyết dẫn tới diệt vong”. (2 Pr 2,1) .

Sau đây là những bằng chứng dựa trên Kinh Thánh cho thấy Nhóm trừ quỷ Bảo Lộc nói về Chúa Cha nghịch lại với niềm tin về Đức Giê-su là Ngôi Lời duy nhất của Chúa Cha.

I. “Lời Chúa Cha” phán qua chị Thương không phải Chúa Cha mà Chúa Giê-su mạc khải.

Chúa Giêsu Kytô là nhân vật lịch sử có thật được sách sử ghi lại: “Chúa Giêsu Kytô vẫn là một, hôm qua cũng như hôm nay, và như vậy mãi đến muôn đời”. (Dt 13, 8). Ngài là Đấng phải đến trong thế gian đã được Chúa Cha tuyên nhận.

Và chính trong thư Do Thái còn viết tiếp: ““Thuở xưa, nhiều lần nhiều cách, Thiên Chúa đã phán dạy cha ông chúng ta qua các ngôn sứ ; nhưng vào thời sau hết này, Thiên Chúa đã phán dạy chúng ta qua Thánh Tử. Thiên Chúa đã nhờ Người mà dựng nên vũ trụ, đã đặt Người làm Đấng thừa hưởng muôn vật muôn loài.” (Dt 1, 1-2).

Như vậy, Chúa Giêsu là mặc khải tròn đầy, trọn vẹn nhất của Thiên Chúa, sau Ngài không cần một vị ngôn sứ nào khác nữa cả, điều này đã được thư Do Thái nhấn mạnh rất nhiều lần: “Ngài đã dâng chính mình và chỉ dâng một lần là đủ”. (Dt 7,27) .

Chúa Giê-su là người Con duy nhất là là Đấng từ Trời xuống để thực hiện và rao giảng về ý định của Chúa Cha. Chính Ngài đã dâng lễ đền tội để cứu độ chúng ta nên Ngài là Đấng Cứu Độ duy nhất mà chúng ta phải tôn thờ.

Chị Thương đã tự làm chứng về mình là “xướng ngôn viên của Chúa Cha”, tự mình loại bỏ vai trò của Chúa Giêsu trong công trình cứu độ của Thiên Chúa Cha. Trong khi Tin Mừng dạy chúng ta: “Anh em có làm gì, nói gì, thì hãy làm, hãy nói nhân danh Chúa Giêsu và nhờ Ngài mà cảm tạ Thiên Chúa Cha”.

Nơi khác, Chúa Giêsu cũng đã khẳng định rất rõ ràng: “Thật vậy, không ai đã nhìn thấy Cha ngoại trừ Đấng từ Thiên Chúa mà đến, Đấng ấy đã thấy Cha”. (Ga 6, 46).

Qua những việc Chị Thương đang làm là nhân danh Chúa Cha đã nói với chị để loại bỏ quyền bính của Đức Giám mục Giáo phận. Tự cho mình là phát ngôn của Chúa Cha cho ta thấy chị không thuộc về Đức Ky-tô, và chị đang tôn sùng một Chúa Cha không phải là Chúa Cha mà Chúa Giê-su là Ngôi Lời duy nhất và trọn vẹn không cần một lời chứng nào khác. Và như thế, ai tin vào chị Thương nói mình là phát ngôn viên của Thiên Chúa là đi ngoài chương trình của Thiên Chúa. Tất cả những ai tin vào chị là mặc nhiên chối bỏ Chúa Giê-su là Đấng Cứu Thế được Chúa Cha sai đến, và họ trở thành phản ky-tô. Như thế họ không còn là ky-tô hữu nữa và đương nhiên cũng không còn là linh mục tu sĩ vì họ đang đi theo lạc thuyết xa rời giáo lý của Chúa Giê-su.

Chúa Giê-su từng nói: “kẻ bởi đất mà ra thì thuộc về đất và nói những chuyện dưới đất. Đấng đến từ Trời thì ở trên mọi sự; và Ngài làm chứng về điều đã thấy và đã nghe” (Ga 3, 31-32a)

Chúa Giê-su từ trời xuống nên Ngài mới biết về Chúa Cha, còn chị Thương là người phàm mà lại nói chuyện của Chúa Cha càng cho thấy chị không còn thuộc về Giáo hội do Chúa Giê-su thiết lập.

II. Nhóm Trừ Quỷ Không vâng phục

Con đường cứu độ của Chúa Giêsu chính là con đường vâng phục: “Lạy Chúa, này con đây, con đến để thực thi thánh ý Ngài.” (Dt 10, 7)

Chị Thương cho dù có thánh thiện thế nào, chị cũng chỉ là một phàm nhân, mà tự cho mìnhđược nói lời Chúa Cha. Đây là điều nghịch với đức tin Công giáo là chỉ duy nhất mình Chúa Giê-su là Ngôi Hai Thiên Chúa, là Con Một Cha và là Ngôi Lời xuất phát từ Chúa Cha. Giả như chị có ơn ngôn sứ thật đi chăng nữa thì dấu chỉ thuộc về Thiên Chúa chính là sự hiệp nhất qua sự vâng phục: “Quyền hành Chúa ban cho là để xây dựng chứ không phải phá đổ”. (2 Cr 13, 10) “Dầu là Con Thiên Chúa, nhưng Ngài đã phải trải qua nhiều đau khổ mới học được thế nào là vâng phục”. (Dt 5,8)

Nhóm của chị Thương hoàn toàn không vâng phục:

+ Không vâng phục Chúa Giê-su khi Ngài nói Ngài là lời mạc khải trọn vẹn không còn mạc khải gì nữa, nhưng chị lại cho mình được Chúa Cha mạc khải ? Đây là cách họ tự tôn vinh bản thân, vì “Họ chìm đắm trong thị kiến của mình, vênh váo vì những suy tưởng theo lối người phàm. Họ không gắn chặt với Chúa Kytô là Đầu”. (Cl 2, 18-19)

III. Kẻ phản bội là những ai?

Điều đáng buồn trong Nhóm trừ Qủy Bảo Lộc lại có cả những người được tuyển chọn: “Cả những người bạn thân con hằng tin cậy, đã cùng con chia cơm sẻ bánh, mà nay cũng giơ gót đạp con”. (Tv 41, 10)- .

Thánh Phaolô đã từng cảnh báo: “Nếu có ai loan báo cho anh em một Tin Mừng khác với Tin Mừng anh em đã lãnh nhận thì xin Thiên Chúa loại trừ kẻ ấy đi”. (Gl 1, 9). Đáng buồn thay là những con người được tuyển chọn lại bị mê hoặc bởi gíao thuyết xa lạ về lời Chúa Cha để bỏ cả nhà Dòng, lời khấn vâng lời Giám mục, bề trên để tin theo một người phụ nữ tự cho mình là phát ngôn viên của Chúa Cha.

IV.Sự Khôn Lanh

Chúng ta nên nhớ: “Satan cũng đội lốt các thiên thần sáng láng”. (2 Cr 11, 14) Những ai đến với nhóm này cũng được trải qua những điều kiện hết sức đạo đức đó là: phải hãm mình, phải ăn chay thì quỷ mới ra, phải lần chuỗi Mân Côi hay LTX ngày bao nhiêu lần . . .. thì mới nhận được ân sủng của Chúa.

Nghe thì có vẻ tốt. Nhưng không đúng với Lòng Thương xót của Chúa. Thiên Chúa yêu con người và ban ơn thì vô điều kiện. Nếu đến với Chúa phải có điều kiện thì lại phải chạy chọt qua trung gian thì đúng là chuyện của phàm nhân.

Nếu chúng ta tôn vinh những việc làm đạo đức ấy như linh dược chữa bá bệnh thì chúng ta đang tôn sùng một ngẫu tượng, không phải tôn vinh Lòng Thương Xót.

Sự khôn lanh thứ hai là nhóm trừ quỷ luôn bắt người bệnh phải công khai làm chứng được ơn thì mới chữa dứt bệnh. Điều đáng tiếc là những người làm chứng toàn nói nhờ chị Thương cùng nhóm trừ quỷ đặt tay mà khỏi. Như vậy họ đang làm chứng cho nhóm này chứ không phải làm chứng cho Thiên Chúa.

Rất mong mọi người Tín Hữu Công Giáo : “Đừng cộng tác vào tội lỗi của người khác”. (1 Tm 5, 22). Không thông đồng với những kẻ không vâng phục: “Đừng để ai lấy lời hão huyền mà lừa dối anh em, chính vì những điều đó mà cơn thịnh nộ của Thiên Chúa giáng xuống những kẻ không vâng phục. Vậy anh em đừng thông đồng với họ”. (Ep 5, 5-7).

Điều quan trọng là hãy nhớ “Nhóm Trừ Quỷ Bảo Lôc” không thuộc về Giáo Hội của Chúa Giê-su thiết lập.