Sớm mai hãy nở nụ cười
Một ngày hạnh phúc cho người cho ta
Trao nhau miễn phí món quà
Người gần kẻ ở phương xa chân trời

Thực hành sống đạo muôn nơi
Việc làm nhỏ bé rạng ngời danh Cha
Sống ngay lương thiện thật thà
Hòa đồng vui vẻ thăng hoa trăm chiều

Sinh hoa kết trái ra nhiều
Mọi người chung sống thương yêu an bình
Thế gian hết cảnh chiến chinh
Nụ cười tươi trẻ hiển vinh Chúa Trời

Thắp lên ánh đuốc cho đời
Yêu thương hòa thuận thế thời canh tân
Nụ cười biến đổi thế nhân
Thế gian hạnh phúc hồng ân Chúa Trời

Lê Danh Dương
14.10.2018