Lời Ngài như hạt mưa rơi
Ngấm vào lòng đất cho đời trái hoa
Mưa rơi thơ mộng hiền hòa
Mát trong nước ngọt món quà hồng ân

Mưa rơi ban xuống thế nhân
Cỏ cây lên tốt gian trần xanh tươi
Lời Ngài dẫn dắt con người
Yêu thương san sẻ nụ cười cho nhau

Thế gian hết cảnh thương đau
Hoa thơm cảnh vật muôn màu thắm xinh
Mưa rơi cây cối phục sinh
Cho người sống đạo chân tình thăng hoa

Mưa rơi cho đất phù sa
Ruộng nương màu mỡ cho ta cấy trồng
Lời Ngài như thác dòng sông
Cây khô đất nứt chờ trông nước về

Mưa rơi lời Chúa tràn trề
Ban cho nhân loại chẳng chê thấp hèn
Phúc Âm đuốc sáng ánh đèn
Soi đường dẫn lối đêm đen đường đời

Lời Ngài như hạt mưa rơi
Cho đời sức sống bao thời xưa nay
Xin cho con ngấm lời Thày
Sinh hoa kết trái sống ngay nhân hiền

Lê Danh Dương
07.01.2018