Pope Francis (@Pontifex)
15.04.2021

Thần chết cũng phải run sợ khi một kitô hữu cầu nguyện, vì nó biết rằng mỗi người cầu nguyện đều có một đồng minh mạnh hơn nó: Chúa Phục Sinh.