Đời con như hạt sương mai
Danh nhân phú quý tiền tài cũng tiêu
Giúp đời lợi ích bao nhiêu
Cho người hạnh phúc thương yêu được gì

Hay làm chia rẽ sầu bi
Đạo đời chẳng có ích gì hay sao
Có tin vào Đấng Tối Cao
Hay là kiêu ngạo tự hào danh nhân

Coi thường đạo giáo đức luân
Chạy theo hư ảo bất nhân gian tà
Đam mê trần thế ngã sa
Lợi danh vật chất ngọc ngà kim cương

Vướng vào thê thảm tang thương
Làm tôi ma quỷ bất lương hại mình
Long lanh sương sớm bình minh
Sáng ngời lấp lánh quang vinh cũng tàn

Giọt sương trong sáng cũng tan
Lầm đường lạc lối bất an sau này
Cuộc đời trả giá đắng cay
Khôn ngoan sống thẳng tâm ngay nhân hiền

Lê Danh Dương
10.06.2017