Thời gian sức khỏe Chúa cho
Không nên lãng phí tự do chơi bời
Xỉn say xả láng tả tơi
Chúa trao nén bạc được lời bao nhiêu

Thời gian sức khỏe có nhiều
Nhưng hay lãng phí chơi liều nghĩ nông
Suốt ngày chỉ biết lông bông
Cà phê ăn nhậu lông nhông ngoài đường

Không dùng vào việc yêu thương
Lại làm những chuyện bất lương gian tà
Bôi tro trát trấu danh Cha
Gian manh quỷ kế tà ma tự hào

Thời gian sức khỏe Chúa trao
Hãy làm nhân chứng sống sao ngay lành
An vui trung tín chân thành
Vị tha dũng cảm sáng danh Chúa Trời

Tin mừng truyền khắp muôn nơi
Công bình bác ái cho đời thương yêu
Sinh sôi nén bạc cho nhiều
Sinh hoa kết trái làm điều yêu thương

Lê Danh Dương
09.06.2018