Pope Francis (@Pontifex)
18.04.2021

Là Kitô hữu không phải là một học thuyết hay một ý tưởng đạo đức mà là mối tương quan sống động với Đức Kitô Phục Sinh.