Pope Francis (@Pontifex)
26.04.2021

Đừng mong người lân cận tốt lành rồi mới giúp đỡ họ
Đừng mong Giáo Hội hoàn hảo rồi mới yêu mến Giáo Hội
Đừng mong người khác quí mến bạn rồi mới phục vụ họ.


HÃY BẮT ĐẦU TRƯỚC ĐI