Pope Francis (@Pontifex)
30.04.2021

Trong cuộc sống, nỗi lo lắng tồi tệ nhất phát sinh từ cảm giác không thể đương đầu. Chúng ta cần sự giúp đỡ của Chúa Giêsu. Vì thế, hãy thưa với Chúa:

"Lạy Chúa Giêsu, con tin có Chúa ở bên con và đang lắng nghe con. Con xin dâng Chúa những nỗi bất an này. Con tin và phó thác thân con trong tay Chúa".