Pope Francis (@Pontifex)
01.05.2021

Tháng Năm này, chúng ta hãy ngước nhìn lên Mẹ Thiên Chúa, dấu chỉ của ủi an và vững vàng hy vọng.
Hãy cùng nhau lần chuỗi Mân Côi để có thể đối mặt với thử thách ngày nay và còn để nối kết với nhau như một gia đình thiêng liêng.