CN V / PS / B
Bài đọc 1 : ( Cv. 9 : 26-310. bài đọc 2 : ( 1 Ga. 3 : 18-24).Tin Mừng : ( Ga. 3 : 18- 25 )

BỊ CHẶT ĐI HAY ĐƯỢC CẮT TỈA?

Thầy là cây nho thật và Cha Thầy là người trồng. Chúng ta là những cành nho. Cành nào gắn liền mà không sinh hoa trái thì bị chặt đi , mà bị chặt đi thì không còn được gắn liền, không còn được ở lại nơi thân nho nữa, sẽ bị quăng ra ngoài, sẽ bị héo khô, và người ta nhặt lấy và quăng vào lửa cho cháy đi; còn cành nào gắn liền mà sinh hoa trái thì được ở lại nơi cây nho, được cắt tỉa để sinh nhiều hoa trái hơn.
Điều kiện để được cắt tỉa, được ở lại nơi thân nho để sinh nhiều hoa trái hơn hay bị chặt đi, bị ném ra ngoài cho khô héo và bị quăng vào lửa là có sinh hoa trái hay không
Thế nào là cành nho sinh hoa trái
Là Kitô hữu, tất cả chúng ta là những cành nho gắn liền với thân nho, cùng hấp thụ một nguồn nhựa sống, nhưng tại sao có cành lại sinh hoa trái, có cành lại không?
Cành nho sinh hoa trái là cành nho “ giữ giới răn của Chúa”, và cành nho ấy được “ở trong Người và Người ở trong họ”. và giới răn của Ngài là: “ Chúng ta phải tin vào thánh danh Con của Người là Chúa Giêsu Kitô, và phải thương yêu nhau, như Người đã ban giới răn cho chúng ta”. Như thế, cành nho nào “ ở trong Thầy và Thầy ở trong người ấy, kẻ ấy sẽ sinh nhiều hoa trái”.
Sống trong ơn nghĩa của Chúa, sống kết hợp mật thiết với Ngài, thì cuộc sống của chúng ta mới sinh nhiều hoa trái thiêng liêng.
Bị chặt đi, vì không sinh hoa trái
Cũng là những cành nho nơi một cây nho, nhưng không phải cành nào cũng sinh hoa trái.
Không phải chỉ lãnh phép Thanh tẩy là đủ, cũng không phải chỉ ở trong Giáo hội là đủ, nhưng còn phải hành động, phải thực hành giới răn của Chúa, phải sống đức tin của mình, vì : Đức tin không có việc làm là đức tin chết.
Có những cành nho không sinh hoa trái, vì nói yêu thương, nhưng chỉ yêu thương bằng lời nói, bằng miệng lưỡi
Có những cành nho không sinh hoa trái vì oán trách Thiên Chúa và thiếu sự tin tưởng nơi Ngài.
Có những cành nho không sinh hoa trái, vì mang danh Kitô hữu, nhưng lại không tuân giữ giới răn của Ngài.
Có những cành nho không sinh hoa trái, vì không sống kết hợp với thân nho trong tâm thức và cầu nguyện…
Là một cành nho phát sinh từ thân nho, nhưng lại không hấp thụ nhựa sống Kitô, lại sống như một loài ký sinh thì làm sao có thể sinh hoa trái được! Cũng thế, làm sao sinh hoa trái được khi mang danh Kitô hữu mà không mang, không thực hành tinh thần Kitô hữu!
Muốn không là cành nho bị chặt đi, bị héo khô, bị quăng vào lửa, không muốn Chúa lấy lại những ơn huệ Ngài đã ban cho, nhưng không sử dụng, chúng ta phải cố gắng dấn thân, gia tăng làm những việc lành, việc tốt chứ không thể dở dở ương ương như sách Khải huyền đã nói: “Ta biết việc các ngươi làm, các ngươi chẳng nóng chẳng lạnh, nhưng các ngươi ương ương dở dở, nên Ta sẽ mửa các ngươi ra” ( Kh. 3: 15- 16)
Được cắt tỉa để sinh nhiều hoa trái hơn.
Những cành nho sinh hoa trái sẽ được cắt tỉa để thêm mạnh mẽ tươi tốt, sinh nhiều hoa trái hơn. Chịu cắt tỉa là chịu đau đớn, chịu thử thách mà Chúa Cha dành cho những người Ngài yêu thương. Những thử thách làm cho chúng ta đau khổ nhưng lại là phương tiện làm cho đức tin và lòng mến thêm vững mạnh, là trường huấn luyện cho chúng ta già dặn hơn, củng cố chúng ta chính trực hơn trong đời sống thiêng liêng và làm cho chúng ta sinh nhiều hoa trái.
Được cắt tỉa là tin yêu, phó thác, chịu để cho Chúa hành động nơi chúng ta và chúng ta chỉ là công cụ của Ngài, là thực hành theo thánh ý của Ngài hơn là theo ý riêng mình.
Được cắt tỉa là mau mắn lắng nghe lời Ngài gọi mời qua việc đọc Kinh Thánh.
Được cắt tỉa là sống sốt sắng kết hiệp với Ngài qua Bí tích Thánh Thể.
Được cắt tiả là quảng đại, hy sinh vì lợi ích của những cành nho khác, là yêu thương những cành nho khác như yêu chính mình.
Được cắt tỉa là chấp nhận loại bỏ những gì không mưu ích cho cuộc sống phục sinh mai sau.
Được cắt tỉa là được chia sẻ những đau khổ của Chúa Kitô để được vinh quang hạnh phúc cùng Cây Nho Phục sinh.
Chính Chúa Giêsu cũng đã chịu cắt tỉa, chịu đau khổ để đạt đến vinh quang như Thánh Luca đã viết: “ Nào Đấng Kitô lại chẳng phải chịu khổ hình như thế, rồi mới vào trong vinh quang của Ngài sao?”( Lc. 24:26)
Hãy cùng thánh Phaolô tin tưởng rằng:“ Những đau khổ chúng ta chịu bây giờ sánh sao được với vinh quang mà Thiên Chúa sẽ mặc khải nơi chúng ta!” ( Rm. 8: 18)
Được gắn liền, được ở lại nơi cây nho.
Gắn liền với thân nho, ở lại nơi thân nho là một sự thống nhất, một sự kết hợp, một sự liên kết về đời sống với nhau trong Chúa Giêsu Kitô; như những cành nho nơi một thân nho, chúng ta không sống thực sự sống đời sống Kitô hữu nếu không liên kết với người khác nơi cùng một thân nho là Chúa Giêsu Kitô.
Cành nho bị chặt khỏi thân nho, không thể sinh hoa trái nữa. Nhưng ngược lại, cây nho có thể sống, lớn lên và sinh hoa trái là ở nơi cành nho. Cây nho sẽ không sinh được hoa trái nếu không có cành nho. Điều đó có nghiã là thân nho Giêsu chỉ có thể lớn lên, phát triển là nhờ những cành nho sinh hoa trái : Chúa cần chúng ta hành động, cần con tim, đôi bàn tay của chúng ta để yêu thương, giúp đỡ bằng nhiều cách, cần những nổ lực, sức mạnh của chúng ta để tiếp tục những công việc mà Ngài đã giao phó cho chúng ta.
Để làm được điều đó, chúng ta phải ở lại nơi cây nho, ở lại trong Chúa Giêsu và Ngài ở trong chúng ta, phải sống làm một với Ngài như cành nho và thân nho chỉ là một: “ Cũng như cành nho tự nó không thể sinh hoa trái được, nếu không dính liền với cây nho; các con cũng vậy, nếu không ở trong Thầy”.
Ở trong Chúa Kitô để kết hợp với Ngài mà tôn thờ Thiên Chúa.
Ở trong Chúa Kitô để lắng nghe và thực hành những giới răn Thiên Chúa truyền dạy.
Ở trong Chúa Kitô để cùng Ngài đem yêu thương và hy vọng đến cho mọi người.
“ Ai không ở trong Thầy thì bị vứt ra ngoài như cành nho, và người ta sẽ thu lại, quăng vào lửa cho nó cháy đi”.
Từ phép Thanh Tẩy, chúng ta đã mang trong mình lời và sự sống của Đấng Sống Lại. Để sinh nhiều hoa trái từ Cây Nho Thần này, chúng ta đã hút nhựa sống Kitô như thế nào, đã chuyển nhựa sống ấy như thế nào để sinh hoa trái? Chúng ta đã sẵn sàng chịu cắt tỉa để sinh thêm nhiều hoa trái chưa?
Những sâu bọ, thời tiết, những nhạo cười khinh chê, những chán chường thất vọng..sẽ đến để thách đố mức độ gắn liền bền chặt của cành nho với thân nho, mức độ vươn cao lan tỏa của sức sống của cành nho để sinh nhiều hoa trái…, nhưng vượt qua được những thách đố, những yếu đuối, những sa ngã ấy, hút lại nhựa Kitô, cành nho Kitô hữu ấy lại tươi lên, lại phát triển niềm tin mới ngay trên những giọt mồ hôi gian nan, thử thách.
Nhựa sống từ thân đến cành chỉ có một. Đó là nhựa Kitô. Sự sống từ Thân Nho Phục sinh đến cành nho Kitô hữu chỉ là một. Có như thế, chúng ta mới có thể cùng Thánh Phaolô nói rằng:“ Tôi sống, nhưng không phải là tôi sống mà là chính Đức Kitô sống trong tôi”.
Hội Thánh là Cây Nho Giêsu và chúng ta là những cành nho, là thân thể của Chúa Kitô mà Ngài là đầu, và chúng ta là chi thể của thân thể ấy.
Để Cây Nho lớn mạnh và phát triển, những cành nho phải gắn liền với Cây Nho, phải ở trong Thân Nho, phải hút nhựa Kitô để sinh hoa trái, phải chịu cắt tỉa để sinh nhiều hoa trái hơn.“ Đây là điều làm Cha Thầy được vinh hiển là các con sinh nhiều hoa trái và như thế các con trở nên môn đệ của Thầy”.

Hoàng Trung