Pope Francis (@Pontifex)
09.05.2021

Tình yêu Chúa Giêsu ban cho chúng ta cũng giống như tình yêu Chúa Cha yêu mến Ngài: tình yêu thanh khiết, vô điều kiện và nhưng không. Bằng cách ban tình yêu cho chúng ta, Chúa Giêsu đối xử với chúng ta như những người bạn, làm cho chúng ta được Chúa Cha biết đến và liên kết chúng ta với sứ mệnh của Ngài vì cuộc sống của thế gian. (Ga 15.9-17)